Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Gatyň grafikasy - aňsat pad

Gysga düşündiriş:

* Remörite aýrylýan ýelim
* Köp gezek çalşyp bolýar
* Gurmak gaty aňsat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 “Easy Pad”, kremnini aýryp bolýan ýelimli täze materialdyrpol grafikasys.Ony çözüji, eko-çözüji, UV we Lateks syýa bilen çap edip bilersiňiz, soňra arassa we tekiz polda aňsatlyk bilen ýapyşyp bilersiňiz.Positionerini üýtgetmek isleseňiz, ony gabyň we başga ýere ýapyň.Onerde ýelim galmaz.Şonuň üçin bu materialyň artykmaçlygy gaýtadan ulanylýar we arassa we tekiz ýüzünde ulanmak aňsat.

Tehniki:
Film:
Ick Kesel: 300±10 mikron
Reňk: Ak / Açyk
Heselimleýji
Ight Agramy: 20 mikron
IlSilikon arassalanyp bolýan ýelim
Liner:
Ick Kesel: 25±2 mikron
Syýa:
Sol Solvent, eko-çözüji, UV, Lateks
Ölçegi:
–1.07 / 1,27 x 50 m

Arza:
Gaty we tekiz ýüzünde ulanyp bilersiňiz.

*“Prime Sign”, çyzylmaga garşylygy we sanly goragy üpjün etmek üçin süýşmäge çydamly laminasiýa filmini hem üpjün edýärpol grafikasyçap edýär.Siziň islegiňiz üçin ýalpyldawuk, ajaýyp ýalpyldawuk we açyk sowuk laminasiýa filmi bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň