Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Biz hakda

BIZ KIM

“Prime Sign” dünýäde mahabat materiallaryny öndüriji.(“Prime Sign” ýapyk we açyk mahabat materiallaryny öndürmekde ýöriteleşendir.)
“Prime Sign” köp ýyllaryň dowamynda dört esasy önüm seriýasyny emele getirdi: öňdebaryjy önüm hökmünde çap materiallary, bezeg materiallary, senagat matalary we köp ýyllap kompaniýamyzyň ösüşi we toplanmagy arkaly täze öndürilen ýörite önümler.
Bizde birinji derejeli enjamlar, ösen önümçilik tehnologiýasy we çylşyrymly kesgitlemek enjamlary bar.Häzirki wagtda kompaniýamyzda on dört sany laminat maşyn PV PVC kalendarly film üçin dokuz sany giň gurnama liniýasy, ýelim önümleri üçin iki sany gurnama çyzygy we bir örtükli maşyn bar.
Dogruçyllyk ýörelgelerine, ýokary hilli önümlere we ajaýyp satuw hyzmatlaryna esaslanyp, önümlerimiz 40-dan gowrak ýurda eksport edilýär we içerki we halkara bazarlarda uly abraý gazandy.

1

Müşderi üçin hyzmat mümkinçiliklerini goldaýarys we dolandyryş derejesini güýçlendirýäris.Özara bähbit we umumy ösüş biziň maksadymyz.Ertiriň has gowy bolmagy üçin önüm we çyn ýürekden hyzmat etmek hakda her dürli maglumatlary bermäge şat!

KOMPANI FA FASILI .ASY

2

Häzirki wagtda bu şereketde 500 adam, PVC kalendarly film üçin dokuz sany giň gurnama liniýasy, bir örtükli maşyn, on dört sany laminasiýa maşynlary we ýelim önümleri üçin iki sany gurnama liniýasy bar.50000 inedördül metr meýdanda ýerleşýär we 35000 inedördül metr gurluşyk meýdany bar.

Kompaniýa her ýyl 240000000 inedördül metr mahabat materiallary, 35 000 000 inedördül metr tarpaulin materialy we 70,000 tonna PVC film öndürýär

KERTIFIKAT

0_1
1_1
2_1