Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Gaty Tex - Diňe pol materialy däl

Gysga düşündiriş:

* Mata goldawy materialy has berk edýär
* Birnäçe içerki we daşarky ýüzler üçin amatly
* Laminasiýa zerur däl
* Islän görnüşiňize sanly kesmek
* Pes temperaturada ulanylyp bilner
* Süýşmä garşy we alaw saklaýjy häsiýet

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

“Prime Floor-Tex” ýokary hilli, güýçli, çydamly çap edilip bilinýän material bolup, mata arka we dokumaly mat üstündäki winil bilen gurlupdyr.Dokma komponenti bilen, adaty pol / diwar metbugatyna garanyňda zyýana has çydamlydyr.Bu material, söwda merkezi, söwda sergisi ýaly ýapyk we açyk programma üçin bir basgançakly çözgüdi döredýän süýşmä garşy we ýangyna garşy saklaýjy häsiýetler bilen bezelendir.pol grafikasydiwar we bezeg.

 

Goýmalar

* Gat grafikasy (haly, agaç, plitkalar, beton…)

* Dokma / tekiz diwar bezegi 

* Roadol grafikasy (asfalt, kerpiç)

 

Çap etmegiň usullary

SOL, ECO-SOL, UV, LATEX

 

Süýşe garşy yza çekiji emläk

R11 (DIN 51130: 2014-02)

 

Ameangyn saklaýjy emläk

B2 (DIN 4102-1: 1998-05 6-njy madda)

 

Çydamlylyk

6 aýdan gowrak.

* Ulanylýan ýüzlere we başga-da köp faktorlara bagly.

 

Saklamak

Saklanyş möhleti 12 aý.Saklamagyň temperaturasy 25 ℃, degişlilikde çyglylyk 65%.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň