Have a question? Give us a call: +86 31185028822

Kanwas

Gysga düşündiriş:

* Pagta we poliester materiallary siziň islegiňiz üçin
* Dürli agramlar bar
* Syýa gözegçilik we siňdiriş

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Prime Sign” ýokary çözgütli, çalt syýa siňdirilişi we açyk reňk köpeltmek aýratynlyklary bilen her dürli kanwany üpjün edýär.Professional sanly surat, inkjet çykyşy, fotosurat suratlary, proses dizaýny we binagärlik dizaýn görnüşleri üçin iň oňat önümçilik materialy.Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: arassa pagta tuwalet, poliester pagta kanwasy, poliester kanwasy, suw geçirmeýän kanwa pagta, altyn we kümüş kanwalar we ş.m. Her dürli printerlere we syýa laýyk gelýän kanwalary hödürläp bileris.

Aýratynlyklary:

1) Dürli agramlar bar
2) Pagta we poliester materiallary siziň islegiňiz üçin.
3) Mat we ýalpyldawuk bezeg, suw geçirmeýän, kislotasyz, bitarap PH örtügi;
4) surfaceüzüň tekizligi, görünýän dokma gurluşy;
5) Derrew gury we ajaýyp suw geçirmeýän ukyp;
6) Syýa kämil gözegçilik we siňdiriş;
7) Uzaldylanda ýarylmaz ýa-da ýyrtylmaz.
8) Daşky gurşaw we tebigy materiallardan ýasalýar

Arza:

Kanwas täjirçilik / ýaşaýyş jaýynyň içerki bezegi, ýokary derejeli içki diwar bezegi, mahabat tanyşdyrylyşy, ýag suratlary, iş resminamalarynyň örtügi, kazyýet bezegi, myhmanhananyň bezegi, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýy bezegi ýaly ýapyk we açyk bezeg üçin giňden ulanylyp bilner. hökümet myhman jaýynyň bezegi we beýleki şahsylaşdyrma bezegi.

 

Kod

Agramy (g / m)2)

Maks giňligi (m)

Uzynlygy (m)

Syýa

TR2001

260

0.61 / 0.91 / 1.07 / 1.12 / 1.27 / 1.52

30/50

ECO, UV, Lateks, DYE, Pigment

TR2002

340

0.61 / 0.91 / 1.07 / 1.12 / 1.27 / 1.52

30/50

ECO, UV, Lateks, DYE, Pigment

TR2003

400

0.61 / 0.91 / 1.07 / 1.12 / 1.27 / 1.52

30/50

ECO, UV, Lateks, DYE, Pigment

TR2004

190

0.61 / 0.91 / 1.27 / 1.52

30/50

ECO, UV, Lateks, DYE, Pigment

TR2005

280

0.61 / 0.91 / 1.27 / 1.52

30/50

ECO, UV, Lateks, DYE, Pigment

TR2006

340

1.27 / 1.37 / 1.52

30/50

SOL, ECO, UV, Lateks

TR2007

340

0.61 / 0.91 / 1.27 / 1.52

30/50

SOL, ECO, UV, Lateks

TR2008

340

0.61 / 0.91 / 1.27 / 1.52

30/50

SOL, ECO, UV, Lateks

TR2009

400

1.27 / 1.37 / 1.52

30/50

SOL, ECO, UV, Lateks

TR2010

280

0.61 / 0.91 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83

30/50

DYE, Pigment

TR2011

340

0.61 / 0.91 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83

30/50

DYE, Pigment

TR2012

400

0.61 / 0.91 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83

30/50

DYE, Pigment


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň